YIPINDEX

YIPINDEX Nedir?

YIPINDEX, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, tedarikçiler, bireyler, araştırmacılar ve akademisyenlerin veri ihtiyacını karşılayacak bir “istatistik protalı”dır. Ayrıca sektöre yatırım yapmayı planlayan kişi ve kuruluşlara projeksiyonlar sunacak, sektörün fotoğrafını çekerek genel görünümü hakkında raporlar yayınlayacak bir projedir.

YIPINDEX Ne İşimize Yarayacak?

  • İşletmeler, YIPINDEX’in periyodik olarak yayımladığı sektörel raporlarla stratejik kararlarına (yatırım, büyüme, istihdam, fiyatlama, pazarlama vb.) yön vercekler. Örneğin önümüzdeki dönemde sektör için %5’lik bir büyüme öngörülüyorsa, söz konusu büyümenin fiyat artışlarından kaynaklı bir büyüme mi yoksa reel bir büyüme mi olduğuna, raporlara bakarak karar verebilecekler. Böylece, büyüen pazardan ne kadar bir pay alabileceklerini, kendi büyümelerinin ne yönde ve hangi oranda olabileceğini öngörebilecekler. Bu öngörüler ışığında, yeni yatırım yapmayı, yeni istihdam alanı açmayı, personel sayılarını, pazarlama stratejilerini belirleyebilirler.
  • Tedarikçiler de işletmelere benzer şekilde, pazarın büyüklüğünden doğrudan etkilendikleri için, işletmeler  açısından geçerli olan her şey onlar açısından da geçerli olacak. Üretim ve lojistik planlamalarını orta ve uzun vadede bu portaldan üretilen veri seti ile uyumlu şekilde yönetebilecekler. Bu anlamda benzersiz bir veri kaynağı olan YIPINDEX, olası zarar ve etkinsizliklerin önüne geçilmesinde önemli bir katkı sağlayacak.
  • Akademisyenler ve Araştırmacılar ise YIPINDEX’in veri tabanından ihtiyaçları olan tüm veriyi elde edebilecekler. YIPINDEX, sektörün bilimsel yöntemlerle daha da ileri gidebilmesi için gereken araştırmaların, doğru sonuçlar meydana getirebilmesi, inovatif bakış açıları geliştirilebilmesi ve bilimsel yöntemlerle iş görülebilmesi için gereken araştırmaların altyapısını oluşturacak.
  • Sektöre yeni girecek Yatırımcı ve Girişimciler için YIPINDEX’in sunduğu çözümler, gelecekteki karlılıklarını doğrudan etkileyecek türden. YIPINDEX, sektörel enflasyondan, yatırım açığı bulunan lokasyonlara, kira endesklerinden, karlılık hesaplamalarına kadar onlarca başlık altında yatırımcı ve girişimcilere yol gösterecek. Yeni açılan yeme içme işletmelerinin yarısından fazlasının ilk yıl içinde faaliyetlerine son verdiği düşünülecek olursa, YIPINDEX’in uzun ömürlü ve sürdürülebilir işletmelerin varlığı için ne derece önemli bir rol oynayacağı açıktır.
  • Bütün bunların yanısıra YIPINDEX, yeme içme endüstrisi için özelleştirilmiş bir istatistik sağlayıcısı olarak dünyada ilk defa uygulanan bir proje. Bu açıdan bakıldığında, benzersiz özellikleri itibariyle YIPINDEX, sektörün çehresinin değişmesinde öncü bir rol oynayacak.

YIPINDEX Ne Zaman Hayata Geçecek?

Teknik altyapısı için ekonomi, istatistik, yazılım ve gastronomi alanlarından akademisyen, uzman ve araştırmacıların bir arada çalıştığı YIPINDEX Projesi’nin 2020 yılınının 2. yarısından sonra hayata geçmesi planlanmaktadır.

Demolar

Ten Rengi

Başlık Stili

Navigasyon Modu

Sayfa Düzeni

Genişlik
Kutulu

Navigasyon Modu