Başkan’ın Mesajı

Baskan’ın Mesajı

Yeme-içme (veya gastronomi) sektöründe “dernekçilik” dendiğinde ilk akla gelen sanırım “aşçı dernekleri”dir. Bu derneklerin, sektöre ve genç şeflere sağladığı katkıyı görmezden gelmek mümkün değil. Buralarda faaliyet gösteren arkadaşlarımız, büyüklerimiz yıllardır yarışmalar ve aktiviteler düzenleyerek, mesleğe adım atacak olan bireylere yol gösteriyorlar, fırsatlar sunuyorlar. Öte yandan, kurdukları milli takımlar sayesinde ülkemizi (ve tabii ki mutfağımızı) bütün dünyada temsil ediyorlar ve sektörde faaliyet gösteren herkese örnek olacak şekilde de bir dayanışma sergiliyorlar. Kuşkusuz bunların hepsi değerli katkılar. Aşçı derneklerinin (veya federasyonlarının) yanı sıra faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki diğer dernek veya federasyonlar ise genellikle “patronlar kulübü” görüntüsünde. İkinci gruptaki bu derneklerin de yeme-içme endüstrisine olan katkıları asla yadsınamaz.

Bütün bunlarla birlikte, yeme-içmenin salt aşçılar, tedarikçiler ve bazı büyük patronlardan oluşmadığını biliyoruz. Hatta bu saydığım

gruptaki insanların sayısı, sektörün tamamı düşünüldüğünde pek de fazla değil. İrili ufaklı tedarikçiler, işletme sahipleri, hiçbir derneğe ya da sivil toplum kuruluşuna üye olmayan aşçı/şeflerin yanında, pek aklımıza gelmeyen unvanlar ve çalışanlar var bu sektörde.

YİP, yeme-içme sektöründe “iş gören herkesi” kapsayacak bir şekilde potansiyel üye profilini belirlemiş durumda. Bu anlamda nicelik olarak çok daha geniş bir kitleye hitap ettiği şüphe götürmez bir gerçek. Fakat daha da önemlisi, YİP’i hayata geçiren bir avuç insan, söz konusu profilin niteliğinin de önemli olduğunu düşünüyor. Öyle ki; satın almacılardan, satış & pazarlama çalışanlarına, servis personelinden, bulaşıkçıya, oradan da yeme-içme ile ilişkili her kademede/departmanda yöneticilere kadar tüm kesimleri kucaklıyor. Sektörü bilenler biliyorlar ki, özellikle işin ön tarafında çalışanların örgütlenebileceği, bir şemsiyenin altında toplanabileceği ya da sorunlarını/dertlerini paylaşıp bunlara çözüm arayabilecekleri bir platform mevcut değil. YİP, öncelikle bu boşluğu dolduruyor. Her ne kadar bu konuda geçmişte bazı iyi niyetli ve küçük girişimler olduysa da, bu girişimlerin başarılı olduklarını söylemek zor. Bu oluşumun temel amacı, birbirinden kopuk ve bağımsız sektör paydaşlarını bir araya toplayarak, pozitif bir alan oluşturmak. Bunu başarabilirsek, yeme-içme sektörünün farklı bir ivme kazandığına ve hiç açılmamış kapıların açıldığına hep beraber şahit olacağız.

Daha şimdiden, bahsini ettiğim bir grup insanın ortaya attığı fikirler öyle bir hâle geldi ki, bunların dörtte biri hayata geçirilebilse, Türk Yeme-İçme Sektörü ve Gastronomi’si dikey bir biçimde harekete geçerek, dünyadaki rakiplerini geride bırakabilir.

Bütün bu fikirleri ortaya atarken sorduğumuz soru ise şu:

“5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?”

Yanlış anlaşılmasın; bireysel olarak değil, endüstri olarak! Daha yükseklerde, daha ileride bir yerlerde olmak istediğimiz muhakkak! Bunun ardından ise ikinci sorumuz geliyor:

“Peki, bunun için ne yapıyoruz?”

İşte YİP, yeme-içme sektörünü uluslararası ölçekte bir platforma taşımak için sağlayabileceği katkı ne ise onun için çalışacak. Ve bu katkı, bu oluşumun içinde bulunan, ona dışarıdan destek veren veya onunla gönül bağı olan bireylerin ve kuruluşların….

Bu platform beni, bizi ve duyan herkesi heyecanlandırıyor. Şiddetli bir arzu ve yüksek bir motivasyonla, derneğin faaliyetleri için çalışıyoruz. Sonuçta ortaya çıkan olan fotoğrafın, sektörün tüm paydaşlarına faydalı olduğunu biliyoruz. Bu paydaşları bir ahenk içinde bir araya getirmek ve fayda sağlayacak etkinlikleri düzenlemek büyük ölçüde bizim işimiz. Ancak derneğe katkı sağlayacak herkesin elini taşın altına sokmasını da beklemiyor değiliz.

Her türden destek bizim için önemli. Bilgisini ortaya koyabilecek olandan bilgisini, zamanını ve enerjisini verebilecek olandan da bunları bekliyoruz. İki kriterimiz var: İçtenlik ve Gayret!

 Sevgilerimle…

Necdet Koç

Yeme İçme Profesyonelleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Demolar

Ten Rengi

Başlık Stili

Navigasyon Modu

Sayfa Düzeni

Genişlik
Kutulu

Navigasyon Modu